back
Menu

SAAM ประเดิมโรดโชว์ จ.อยุธยา นักลงทุนร่วมฟังข้อมูลคึกคัก

ประเดิมโรดโชว์ : นายพดด้วง คงคามี (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสเอเอเอ็ม เอ็นเนอร์ยี่
ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SAAM ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนเพื่อจำหน่าย นำเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักทรัพย์แก่นักลงทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีนายดิถดนัย สังขะรมย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นำเสนอข้อมูลต่อนักลงทุนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ณ โรงแรม คลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา